Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών

Eπιστημονικό σωματείο, μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (IIAS – IISA)

29.01.2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Προς τα τακτικά μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών

Περισσότερα »
29.01.2024

Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2024

Περισσότερα »
29.01.2024

Επιστημονική εκδήλωση με θέμα: « Ο θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη: 25 έτη διαμεσολάβησης για την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης στην έννομη τάξη μας»

Περισσότερα »

Το ΕΙΔΕ ιδρύθηκε το 1978 με την υπ’ αριθ. 3395/1978 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών

Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών» (ΕΙΔΕ) είναι επιστημονικό σωματείο, μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (IIAS – IISA), που εδρεύει στις Βρυξέλλες. Το IIAS-IISA ιδρύθηκε στο πλαίσιο της δραστηριότητας της ΚΤΕ με διεθνή συνθήκη που υπέγραψε και η Ελληνική Δημοκρατία το 1932.

130 Μέλη

Μέλη του ΕΙΔΕ, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σήμερα σε 130, είναι δικαστικοί λειτουργοί του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθηγητές Νομικών Σχολών και τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης των Πανεπιστημίων, στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και γενικότερα επιστήμονες που απασχολούνται θεωρητικώς ή στην πράξη με θέματα οργανώσεως και λειτουργίας της δημόσιας διοικήσεως.

23 επιστημονικές εκδηλώσεις

Το ΕΙΔΕ λειτουργεί χωρίς διακοπή από τη σύστασή του και έχει οργανώσει στην έδρα του 23 επιστημονικές εκδηλώσεις με διαλέξεις διαπρεπών Ελλήνων και ξένων Επιστημόνων, καθώς και ημερίδες για τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων διοικητικής επιστήμης.