Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών

Eπιστημονικό σωματείο, μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (IIAS – IISA)

Επικοινωνία

Το ΕΙΔΕ εδρεύει στην Αθήνα, στο κατάστημα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η ταχυδρομική διεύθυνσή του είναι:
Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών, οδός Πανεπιστημίου 47-49, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα.

Η ηλεκτρονική διεύθυνσή του ΕΙΔΕ είναι : info@eide.gr