Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών

Eπιστημονικό σωματείο, μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (IIAS – IISA)

Περιοδικό

Διευθυντής του περιοδικού είναι ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνης Μακρυδημήτρης

Επιστημονική Επιτροπή: 
Δ. Αργυριάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης • Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας • Σ. Κτιστάκη, Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θράκης • Ο. Κυριακίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών • Σ. Λύτρας, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών • Λ. Μαρούδας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου • Ή.-Α. Μαυρομούστακου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης • Ν. Μουζέλης, Καθηγητής London School of Economics • † Γ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών • Μ. Σαματάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης • Ε. Σπηλιωτόπουλος, Ακαδημαϊκός, Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών • Α. Τάχος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης • Θ. Τσέκος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΤΕΙ Καλαμάτας • Χ. Τσούκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου • Χ. Χρυσανθάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Συντονισμός Έκδοσης: Αντ. Μακρυδημήτρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών • Μ.-Η. Πραβίτα, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος

Έκδοση – Διαχείριση:
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Τεύχος 17ο - 2011

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Επιστημονική εκδήλωση Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών

Η διαφάνεια στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έκταση εφαρμογής
Βασιλική Νταλάκου, Το Πρόγραμμα Δι@ύγεια για την ενίσχυση της διαφάνειας με την ανάρτηση νόμων και πράξεων στο Διαδίκτυο: μια πρώτη αποτίμηση της έναρξης εφαρμογής του στο σύνολο του δημόσιου τομέα

Ευμορφία-Ιωσηφίνα Τσακιρίδου, Διαφάνεια της κρατικής δράσης και προστασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαύγεια»

Ηλίας Κορομηλάς, Διαφάνεια και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Διαστάσεις και προοπτικές

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

4ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων

Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση: Δυνατότητες, Προοπτικές, Αδυναμίες
Χαράλαμπος Κουταλάκης, Φορολογική διοίκηση και δημοσιονομική προσαρμογή. Όψεις της μεταρρυθμιστικής ανεπάρκειας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης

Γεράσιμος Ρομποτής, Η ασθένεια ως στίγμα και ως ποινή στο δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο (η οπισθοδρόμηση ως μεταρρύθμιση)

Τρύφων Χαρ. Κοροντζής, Η συγκρότηση δικαστικής αστυνομίας ως διοικητική μεταρρύθμιση. Αξιολογική προσέγγιση

ΑΡΘΡΑ

Stavroula Ktistaki, Le professionnalisme dans la fonction publique de l’Europe continentale

Βασίλης Γ. Τζέμος, Η (αν)αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη σε υποθέσεις δικαιωμάτων τρίτων

Dialechti Fotopoulou, Alexandros Psychogios, Management education as an institutional driver of organisational behaviour: the case of Greek MBA programmes

Γεώργιος Μ. Ασπρίδης, Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των δημοσίων υπαλλήλων

Παναγιώτης Ζερβόπουλος, Μαρία Τσάμπρα, Οικονομικές και χωρικές διαστάσεις αναδιοργάνωσης δημόσιων οργανισμών: αναπτύσσοντας ένα πλαίσιο άσκησης δημόσιας πολιτικής

Χριστίνα Σπυράκη, Γρηγόριος Σπυράκης, Η διαφθορά στο δημόσιο τομέα: ζητήματα ορισμού και ταξινόμησης

Κωνσταντίνος Θ. Παπαδημητρίου, Οι ανεπιτυχείς προσπάθειες μεταρρύθμισης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης κατά την εικοσαετία 1980-2000

ΕΠΙΛΕΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Σωματείο Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών: Εισαγωγή [Κίμων Μ. Χαλαζωνίτης]

..... καταστατικο

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Καρκατσούλης Π. (2011), Ρύθμιση, Απορρύθμιση, Μεταρρύθμιση: Μεταλλαγές του Κανόνα Δικαίου στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 158 σελ. [Νίκος Τράντας]

Μιχαλόπουλος Ν. (2010), Στρατηγική Λισαβόνα ςκαιΔημόσια Διοίκηση: Συγκριτική Ανάλυση των Εθνικών Προγραμμάτων Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αθήνα: Παπαζήσης, 215 σελ. [Άγγελος Καραγιάννης]