Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών

Eπιστημονικό σωματείο, μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (IIAS – IISA)

Το νέο Δ.Σ. του Ινστιτούτου

Το νέο Δ.Σ. του Ινστιτούτου, που ανεδείχθη κατά τις εκλογές της 23-6-2021 συγκροτήθηκε σε σώμα, κατά το άρθρο 17 του Καταστατικού, ως εξής:

·      Πρόεδρος: κ. Βασίλειος Κονδύλης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

·      Α' Αντιπρόεδρος: κ. Δημήτριος Σκαλτσούνης, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

·      Β' Αντιπρόεδρος: κ. Ευαγγελία Νίκα, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

·      Γενική Γραμματέας: κ. Όλγα Ζύγουρα, Σύμβουλος της Επικρατείας.

·      Ταμίας: κ. Σταύρος Κατσίγιαννης, υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών.

·      Μέλη:

κ. Παρασκευή Μπραΐμη, Σύμβουλος της Επικρατείας.

κ. Αικατερίνη Ρωξάνα, Σύμβουλος της Επικρατείας.

Δρ. Γεώργιος Δίελλας, Σύμβουλος ΑΣΕΠ και

κ. Βασίλειος Παπαδημητρίου, δικηγόρος Αθηνών. 


04.11.2021