Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών

Eπιστημονικό σωματείο, μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (IIAS – IISA)

Τακτική Γενική Συνέλευση

Στις 23-6-2021 πραγματοποιήθηκε -κατόπιν αναβολής λόγω των εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid 19 και της κατά νόμον παρατάσεως της θητείας του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Δ.Ε.- τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Ινστιτούτου, κατά την οποία διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Εξελέγησαν ως μέλη του Δ.Σ. οι εξής: κ. Δημήτριος Σκαλτσούνης (21 ψήφοι), κ. Βασίλειος Κονδύλης (21 ψήφοι), κ. Αικατερίνη Ρωξάνα (19 ψήφοι), 4) κ. Σταύρος Κατσίγιαννης (17 ψήφοι), κ. Γεώργιος Δίελλας (15 ψήφοι), κ. Ευαγγελία Νίκα (14 ψήφοι), κ. Παρασκευή Μπραΐμη (14 ψήφοι), κ. Όλγα Ζύγουρα, (12 ψήφοι), κ. Βασίλειος Παπαδημητρίου (11 ψήφοι), ως τακτικά μέλη και Μαρία- Ηλιάνα Πραβίτα (9 ψήφοι) και Σταματική Μηνακάκη (3 ψήφοι), ως αναπληρωματικά μέλη. Ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν: κ. Αργυρώ Γραμματικάκη (11 ψήφοι), Ελυθερία Αυγέρη (10 ψήφοι), ως τακτικά μέλη και ο κ. Ιωάννης Λάμπρου, ως αναπληρωματικό μέλος

04.11.2021