Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών

Eπιστημονικό σωματείο, μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (IIAS – IISA)

Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως

Προσκαλούνται τα μέλη του Ινστιτούτου σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 στις 18.00, στην αίθουσα «Ρακτιβάν» του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πανεπιστημίου 47-49, Αρσάκειο Μέγαρο). Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς νέα πρόσκληση, την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020, στις 18.00, στην ίδια αίθουσα.

Θέματα ημερησίας διατάξεως:

1.   Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως.

2.   Έκθεση πεπραγμένων.

3. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού έτους 2019 και  εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4.   Λοιπά θέματα.


Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2020


Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Κονδύλης

Καθηγητής Νομικής Σχολής                            

Πανεπιστημίου Αθηνών                     


Η Γενική Γραμματέας

Αικατερίνη Ρωξάνα

Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας

18.01.2020