Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών

Eπιστημονικό σωματείο, μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (IIAS – IISA)

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Δ.Ε. – ΕΠΕΙΓΟΝ

Παρακαλούνται τα μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών, να ενημερώνουν την Γενική Γραμματέα του Ινστιτούτου (info@eide.gr) για τυχόν μεταβολή της ταχυδρομικής τους διευθύνσεως, καθώς και να γνωστοποιούν την ισχύουσα ηλεκτρονική διεύθυνσή τους (e-mail) προκειμένου να διευκολύνεται η άμεση επικοινωνία  και ενημέρωσή τους από το Ινστιτούτο.

18.04.2022