Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών

Eπιστημονικό σωματείο, μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (IIAS – IISA)

Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2022 των μελών του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών

Εκ μέρους του Δ.Σ. ανακοινώνεται ότι η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2022 των μελών του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών θα λάβει χώρα στις 8/6/2022, ώρα 17.30 στο Κατάστημα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 15/6/2022, ώρα 17.30 στον ίδιο χώρο.

Έχουν αποσταλεί προσκλήσεις.


25.05.2022