Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών

Eπιστημονικό σωματείο, μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (IIAS – IISA)

Επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Όψεις της Αρχής της Διαφάνειας στη σύγχρονη διοικητική πραγματικότητα»

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών (ΕΙΔΕ) διοργανώνει την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Ρακτιβάν του Συμβουλίου της Επικρατείας επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Όψεις της Αρχής της Διαφάνειας στη σύγχρονη διοικητική πραγματικότητα».

Eισαγωγικές παρατηρήσεις: Όλγα Σ.Ζύγουρα, Σύμβουλος της Επικρατείας


Ομιλητές:          

Κωνσταντίνος Μενουδάκος,Πρόεδρος του Συμβουλίουτης Επικρατείας ε.τ., Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προσωπικών Δεδομένων :«Η διαφάνεια ως αρχή του δικαίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων - Οι ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων»

Βασιλική Ι. Καραγεώργου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου, Δ.Ν. Δικηγόρος: «Το δικαίωμα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία ως ειδική έκφανση του δικαιώματος πληροφόρησης: Διεθνείς και ενωσιακές επιρροές στο πλαίσιο μιας συγκριτικής προσέγγισης»

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ.  Μιχαήλ Βροντάκης

H επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου είναι απαραίτητη κατά την είσοδο στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

                       


01.11.2018