Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών

Eπιστημονικό σωματείο, μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (IIAS – IISA)

Επιστημονική εκδήλωση: «Αρχή της συνέχειας του Κράτους και θεσμική μνήμη στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση»

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών (ΕΙΔΕ) σας προσκαλεί στην επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνει την  Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Ρακτιβάν του Συμβουλίου της Επικρατείας με θέμα :

«Αρχή της συνέχειας του Κράτους και θεσμική μνήμη στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση»                                                      

Ομιλητής : Δρ. Γεώργιος Δίελλας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΔΕ

Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη κοπή της πίτας του Ινστιτούτου για το 2020, καθώς και η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΕΙΔΕ.


Ο Πρόεδρος του ΕΙΔΕ

Βασίλειος Κονδύλης      

Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών                 


H επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου είναι απαραίτητη κατά την είσοδο στο Συμβούλιο της Επικρατείας.


18.01.2020