Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών

Eπιστημονικό σωματείο, μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (IIAS – IISA)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του»

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών (Ε.Ι.Δ.Ε.), με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, οργάνωσε επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 17.00 έως 21.00, στο Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος» στο Κεντρικό Κτίριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που παραχωρήθηκε ευγενώς από την Πρυτανεία για το σκοπό αυτό.

Στο πρώτο μέρος της εκδηλώσεως με θέμα: «Ο Καποδίστριας και η εποχή του», υπό την Προεδρία του Πρόεδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Δημητρίου Σκαλτσούνη, παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις του κ Σπυρίδωνος Φλογαΐτη, Ομοτίμου Καθηγητού της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. με θέμα: «Ιωάννης Καποδίστριας: Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος» και του κ. Βασιλείου Κοντομίχη, Δρος Νομικής Ε.Κ.Π.Α., Δικηγόρου Λευκάδας, με θέμα: «Ο χαρακτήρας των συνταγμάτων της Επτανήσου».

Το δεύτερο μέρος είχε το γενικό θέμα: «Ο Καποδίστριας, ως Κυβερνήτης και το έργο του». Πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδρίες. Στην πρώτη συνεδρία με θέμα: «Τομεακές πολιτικές για την οικοδόμηση του νέου Κράτους», υπό την Προεδρία της κ. Ευαγγελίας Νίκα, Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις της κ. Μάρως Καρδαμίτση - Αδάμη, Ομοτίμου Καθηγήτριας Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. με θέμα: «Ο σχεδιασμός των πόλεων στην εποχή του Καποδίστρια», του κ. Κώστα Κωστή, Καθηγητού Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α., με θέμα: «Πολιτική οικονομία κατά την Καποδιστριακή περίοδο» και του κ. Ιωάννη Λάμπρου, Στελέχους του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Η εξωτερική πολιτική του νεοσύστατου κράτους». Στην δεύτερη συνεδρία με θέμα: «Ο Καποδίστριας και το Διοικητικό του Έργο» υπό την Προεδρία του κ. Βασιλείου Κονδύλη, Αναπληρωτού Καθηγητού της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και Προέδρου του Ε.Ι.Δ.Ε., παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις του Υποστρατήγου κ. Γεωργίου Κωστίδη, Διοικητού της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με θέμα: «Ο Ι. Καποδίστριας και η Ίδρυση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων» και του κ. Νικολάου Σπ. Ζέρβα, Δρος Διοικητικής Επιστήμης και Ιστορίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, της Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. και μέλους ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με θέμα «Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η οργάνωση του διοικητικού μηχανισμού στην Ελλάδα».

Στο τέλος της εκδηλώσεως, παρουσίασε τα σχετικά πορίσματα της Ημερίδας ο Πρόεδρος του Ε.Ι.Δ.Ε., Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Βασίλειος Κονδύλης.

Η εκδήλωση μεταδόθηκε διαδικτυακά με την φροντίδα του Ε.Κ.Π.Α. Έχει αναρτηθεί από το ΕΚΠΑ στο YOUTUBE, στη διεύθυνση: https://youtu.be/Pu2WYbUEGd4. Έχει, επίσης, αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Ινστιτούτου: www.eide.gr

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των Εκδόσεων Σάκκουλα.

11.03.2022