Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών

Eπιστημονικό σωματείο, μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (IIAS – IISA)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εκ μέρους του Δ.Σ. ανακοινώνεται ότι η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2023 των τακτικών μελών του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών θα λάβει χώρα στις 2/2/2023, ώρα 17.30 στο Κατάστημα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 9/2/2023, ώρα 17.30 στον ίδιο χώρο.

Θα επακολουθήσει πρόσκληση.

18.01.2023