Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών

Eπιστημονικό σωματείο, μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (IIAS – IISA)

Αναβολή αρχαιρεσιών 2021 ενόψει πανδημίας

Προς τα μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών


 Αγαπητά μέλη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας ενημερώνει για τις πρόσφατες εξελίξεις που έχουν διαμορφωθεί ως προς τη λειτουργία του, όπως διαπιστώθηκαν στην τελευταία, από 4.3.2021 συνεδρίασή του.

Καταρχάς, οι συνθήκες της πανδημίας που έχει ενσκήψει και στη Χώρα μας, που επέβαλαν και τους πρόσφατους νέους αυστηρούς περιορισμούς (lockdown), και, ειδικότερα, τα ισχύοντα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό δεν επιτρέπουν επί του παρόντος τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ινστιτούτου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 του Καταστατικού μας ούτε και την πραγματοποίηση επιστημονικών εκδηλώσεων με φυσική παρουσία των μελών.

Εν συνεχεία, όπως είναι ευνόητο, δεν είναι εφικτή επί του παρόντος η διενέργεια των προβλεπόμενων αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, μετά τη λήξη της τετραετούς, κατά το άρθρο 14 του Καταστατικού, θητείας του παρόντος Δ.Σ. (οι τελευταίες αρχαιρεσίες έλαβαν χώρα στις 25.1.2017).

Όσον αφορά το νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των σωματείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, θέτουμε υπόψη σας τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4753/2020 (Α’ 227) και της κοινής αποφάσεως των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού αριθ.7/2020 (Β’ 5770/2020). Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές η θητεία των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, εφόσον λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου του 2021. Συνεπώς, δεδομένων των συνθηκών, οι εξαιρετικές αυτές ρυθμίσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι θεσπίζουν γενικότερη αρχή που αφορά και περιπτώσεις όπως του ΕΙΔΕ.

Σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο, με την παρουσία και της Αντιπροέδρου του Ινστιτούτου και Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κας Ειρήνης Σαρπ, αποφάσισε να σας ενημερώσει για τις εξελίξεις αυτές και για την πρόθεσή του για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και διενέργεια των αρχαιρεσιών τον προσεχή Μάιο, και, πάντως, αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες και τα σχετικά μέτρα της Πολιτείας, σε ημερομηνία που θα σας ανακοινωθεί εγκαίρως.

Με τα δεδομένα αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει στα μέλη του τη λύπη του για την αδυναμία της δια ζώσης επικοινωνίας μας κατά τις διατάξεις του Καταστατικού.

Επίσης, προς διευκόλυνση της επικοινωνίας μας μαζί σας και προς διευκόλυνση της μελλοντικής οργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων κατά τις οποίες είτε θα παρέχεται η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησής τους από τους ενδιαφερομένους είτε θα είναι, κατ’εξαίρεση, καθ’ολοκληρίαν διαδικτυακές [webinars], θα παρακαλούσαμε να μας κοινοποιήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που, ενδεχομένως έχετε ενεργοποιήσει και χρησιμοποιείτε στη διεύθυνση aroxana@adjustice.gr.

Τέλος, ευχόμαστε υγεία και υπομονή σε σας και στις οικογένειές σας και ευελπιστούμε ότι η βελτίωση των συνθηκών από πλευράς δημόσιας υγείας θα επιτρέψει σε σύντομο χρόνο την απρόσκοπτη διενέργεια των αρχαιρεσιών και τη διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων σχετικών με τη δημόσια διοίκηση, όπως ορίζεται στους καταστατικούς σκοπούς του σωματείου μας.

Αθήνα,  10 Μαρτίου 2021                                                                  

Ο Πρόεδρος                                    Η Γενική Γραμματέας

Βασίλειος   Κονδύλης                        Aικατερίνη Ρωξάνα                            

Αναπληρωτής Καθηγητής                   Σύμβουλος Επικρατείας

Πανεπιστημίου Αθηνών                            


04.06.2021